Rad práce

Charakteristika
Rad práce, II. typ udeľovaný v ČSSR po roku 1960 bol vydaný vládnym nariadením č. 30/1951 zo dňa 3.4.1951.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU