Rad červenej hviezdy II. vydanie

Charakteristika
Rad bol zriadený vládnym nariadením z 8. februára 1955, stanovy neskôr upravené a doplnené v rokoch 1955 a 1958. Prepožičiaval ho prezident republiky mužstvu, poddôstojníkom, práporčíkom, dôstojníkom a generálom, zväzkom, útvarom a jednotkám ČSĽA za vynikajúce zásluhy o výstavbu ozbrojených síl a obranu ČSSR počas vojny i mieru, tiež ozbrojeným zložkám ministerstva vnútra, ale aj iným občanom, úradom, závodom a spoločenským organizáciám. Prepožičiaval ho aj za vynikajúce vynálezy a technické zlepšenia vo vojenstve, za úspešnú činnosť k upevneniu obrany a bezpečnosti republiky, za osobnú statočnosť a vytrvalosť. Výtvarný návrh: vypracoval prof. Otakar Španiel. Rozlišujeme dva typy: vydanie pred rokom 1960 (s malým štátnym znakom) a vydanie po roku 1960 (s pavézou). Vyznamenanie tvorí plastická päťcípa červeno smaltovaná hviezda s rozpätím hrotov 45 mm. Do stredu hviezdy je vsadený strieborný kotúč, na ktorom je pavéza s levom štátneho znaku. Rub je podobný, v kotúči je nápis: „Za socialistickou vlast“. Upevnená je na červenej stuhe, ktorá je 38 mm široká a 55 mm dlhá, na okrajoch sú tmavočervené prúžky 3 mm široké, uprostred je tmavočervený prúžok široký 10 mm. Upevnená je strieborným závesom, ktorý tvorí vodorovne položený palcát pripevnený na stuhe a dve vavrínové smietky skrížené pod palcátom a zavesené ho horného hrotu hviezdy. Na rube závesu je vyrazené výrobné číslo radu 6003, puncová značka striebra, hodnota rýdzosti 900 a značka výrobcu ZUKOV.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU