Čestný pamätný odznak Za službu v misii SFOR III. stupeň

Charakteristika
Čestný pamätný odznak Za službu v misii SFOR bol zriadený v roku 1997. Udeľoval sa za plnenie úloh v misii SFOR. Opis predmetu: odznak kruhového tvaru s priemerom 40mm, razený z kovu s povrchovou úpravou starého bronzu. Líc: plastický nápis „SFOR“, za ním silueta vojaka, v ľavej časti medaile vlajúca česká vlajka. Rub: emblém deleného španielskeho štítu so symbolmi leva a skrížených mečov, pod ním dvojriadkový nápis: „MINISTERSTVO OBRANY/ČESKÉ REPUBLIKY“. Stuha: svetlomodrá, 38mm široká, s tromi bielymi prúžkami v strednej časti v pomere 13:2:3:2:3:2:13. Rozmery stužky: 38x10mm. Odznak má tri stupne, líšiace sa farbou kovu: medaila III. stupňa - farba kovu bronz - za jednu misiu, medaila II. stupňa - farba kovu striebro – za dve misie, medaila I. stupňa – farba kovu zlato – za tri misie. Pamätný odznak sa v súčasnosti už neudeľuje, bol nahradený medailou Za službu v zahraničí.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU