Medaila Za odvahu ZSSR

Charakteristika
Zriadená bola výnosom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR zo dňa 17. októbra 1938. Určená bola pre všetkých príslušníkov sovietskej Červenej armády, vojenského námorníctva, pohraničných vojsk, vojsk NKVD, a taktiež aj pre tých občanov ZSSR, ktorí preukázali nesmiernu odvahu, statočnosť a hrdinstvo v priamych bojoch proti nepriateľovi, pri ochrane štátnej hranice a pri plnení iných vojenských povinností v radoch sovietskych ozbrojených zložiek spojených s rizikom ohrozenia vlastného života. Udeľovaná mohla byť taktiež aj osobám, ktoré síce neboli občanmi ZSSR, no splnili vyššie uvedené podmienky. Jedna osoba ňou mohla byť pritom vyznamenaná aj viacnásobne. K prvému udeleniu došlo dňa 22. októbra 1938, pričom celkový počet udelených medailí až do rozpadu ZSSR dosiahol počet 4 569 893 kusov. Zaujímavosťou je, že dňa 2. marca 1994 bolo toto vyznamenanie výnosom prezidenta Ruskej federácie obnovené (už bez nápis „CCCP“) a začlenené do zostavy rádov a vyznamenaní Ruskej federácie. Samotná medaila mala kruhovitý tvar s priemerom 32 mm a razila zo striebra o rýdzosti 925/1000.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU