Britská medaila The Atlantic Star

Charakteristika
The Atlantic Star, ako jedna z britských tzv. kampaňových medailí, bola zriadená v máji 1945 na ocenenie príslušníkov Commonwealthu, ktorí sa zúčastnili bitky o Atlantik, najdlhšej bojovej operácie druhej svetovej vojny. Atlantická hviezda bola teda založená na ocenenie tých, ktorí slúžili na lodných konvojoch a ich sprievodoch alebo pre tých, ktorí slúžili na obchodných lodiach minimálne 6 mesiacov, ale aj posádke lietadiel, ktorá sa zúčastnila operácií proti nepriateľovi na mori v kvalifikačných oblastiach pod podmienkou dvojmesačnej služby v operačnej jednotke. Hviezda bola navrhnutá Kráľovskou mincovňou, stuha kráľom Jurajom VI.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU