Sokolovská pamätná medaila

Charakteristika
Zriadená bola na základe uznesenia vlády Československej republiky zo dňa 5. marca 1948 ako pripomienka päťročného výročia bitky pri Sokolove (mestečko neďaleko Charkova na území dnešnej Ukrajiny), ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. až 13. marca 1943. Určená bola všetkým tým žijúcim, padlým a zomrelým príslušníkom 1. československého samostatného poľného práporu v ZSSR, ktorí sa jej priamo zúčastnili. Jej udeľovanie vtedajším ministrom národnej obrany armádnym generálom Ludvíkom Svobodom prebehlo jednorázovo počas osláv piateho výročia sokolovskej bitky, ktoré sa uskutočnili dňa 8. marca 1948 v Prahe. Okrem účastníkov samotných bojov bola udelená aj 1. československému samostatnému poľnému práporu v ZSSR ako takému, ďalej vybraným pozvaným domácim a zahraničným hosťom, vybraným príslušníkom československej a sovietskej generality, a napokon aj vtedajšiemu prezidentovi Československej republiky Dr. Edvardovi Benešovi. Autorkou výtvarného návrhu bola akademická sochárka Herta Brandejsová. Samotná medaila mala kruhovitý tvar s priemerom 35 mm a razila sa z bronzu.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU