Rad októbrovej revolúcie

Charakteristika
Rad Októbrovej revolúcie je druhým najvyšším radom v ZSSR, ktoré bolo zriadené prezídiom Najvyššieho sovietu ZSSR pri príležitosti 50. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie 31. októbra 1967. Udeľovalo sa až do roku 1991, kedy bolo zrušené. Autorom výtvarného návrhu bol Valentin Prochorovič Zajcov. Bolo udeľované sovietskym občanom, podnikom, organizáciám a iným pracovným skupinám, tiež armádnym jednotkám za aktívnu účasť v revolúcii, za zásluhy na posilnení a šírení moci Sovietskeho zväzu, za mimoriadne zásluhy pri budovaní socializmu a komunizmu, za výnimočnú odvahu a statočnosť v boji či za zásluhy na posilnení národnej obrany ZSSR. Mohlo byť udelené aj cudzincom. Rad má tvar červenej smaltovanej päťcípej hviezdy, na ktorej je položený päťhranný strieborný medailón s vyobrazením krížnika Aurora, nad ním červená smaltovaná zástava s nápisom ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. V dolnej časti je umiestnený kosák a kladivo. Stuha je červená s piatimi modrými prúžkami. Na zadnej strane je nápis výrobcu Monetnyj dvor a matričné číslo 50675.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU