Medaila Za dobytie Berlína

Charakteristika
Zriadená bola výnosom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR zo dňa 9. júna 1945 ako ocenenie pre všetkých príslušníkov sovietskej Červenej armády, vojenského námorníctva, vojsk NKVD a ďalších vojenských jednotiek a ozbrojených zložiek, ktorí sa v dňoch 22.4.1945 – 2.5.1945 bezprostredne zúčastnili bojových operácií priamo spojených s dobytím hlavného mesta nacistického Nemecka. Celkovo bolo udelených 1 100 000 kusov. Samotná medaila mala kruhovitý tvar s priemerom 32 mm a vyrábala sa z mosadze.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU