Medaila Rádu Slovenského národného povstania II. triedy

Charakteristika
Rád Slovenského národného povstania (SNP) bol založený nariadením Slovenskej národnej rady (SNR) č. 102/1945 Zbierky nariadení SNR zo dňa 23. augusta 1945. Na základe tohto nariadenia bol určený tým československým občanom, ktorí sa významným spôsobom zúčastnili odboja proti nemeckým okupantom počas SNP a preukázali v ňom vynikajúce bojové, veliteľské a organizačné schopnosti, a to aj za cenu ohrozenia, resp. straty vlastného života. Rád SNP mohol byť po splnení ustanovených podmienok udelený aj cudzím štátnym príslušníkom, a tým vojenským útvarom, resp. ich jednotkám, ktoré boli nositeľmi historických názvov a bojových tradícií jednotiek a útvarov bojujúcich v SNP. Dňa 12. júla 1949 bolo na základe uznesenia vlády Československej republiky udeľovanie Rádu SNP ukončené.

Rád SNP bol rozdelený na I. a II. triedu a na pamätnú medailu. Výtvarný návrh jednotlivých medailí spracoval akademický sochár a medailér Josef Kostka. Rád SNP II. triedy bol tvorený striebornou medailou kruhového tvaru s priemerom 36 mm, avšak na rozdiel od medailí I. triedy tu už nebolo vyrazené matričné číslo.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU