Rad Bieleho dvojkríža II. stupňa

Charakteristika
Jedno zo slovenských najvyšších štátnych vyznamenaní, ktoré bolo zriadené zákonom č. 37/1994 o štátnych vyznamenaniach. Zapožičiava sa občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku. Má dva druhy (skupiny) – občiansky a vojenský, pričom každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Vyznamenanie pochádza z pozostalosti po genmjr. Mikulášovi Grofčíkovi.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU