Medaila nemecká Za zimné ťaženie na východe (ZSSR) 1941 – 1942

Charakteristika
Zriadená bola výnosom vodcu a ríšského kancelára Adolfa Hitlera zo dňa 26. júna 1942. Primárne bola určená jednak pre príslušníkov Wehrmachtu, pre vojakov zahraničných spojeneckých armád a pre dobrovoľníkov z obsadených východných území, no taktiež aj pre civilistov slúžiacich v nemeckej armáde na východnom fronte (ZSSR) v časovom intervale od 15. novembra 1941 do 15. apríla 1942. Nemeckí vojaci túto medailu neoficiálne nazývali aj ako tzv. Východná medaila (Ostmedaille), resp. ako tzv. Rád mrazeného mäsa (Gefrierfleischmedaille). Do 15. októbra 1944 bolo celkovo udelených približne 3 000 000 kusov. Autorom výtvarného návrhu bol aktívne slúžiaci člen Waffen-SS, vojenský spravodajca pôsobiaci v jednotke s názvom Leibstandarte Adolf Hitler, SS-Unterscharführer (čatár SS) Ernst Krause.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU