Rad - Zlatá hviezda československého vojenského radu 'Za slobodu'

Charakteristika
Československý vojenský rad 'Za slobodu' bol zriadený vládnym nariadením č. 105/1946 Zb., so súhlasom prezidenta republiky Československej. Bol zriadený s tromi stupňami ako vojenské vyznamenanie pre československých alebo cudzích štátnych občanov, ktorí v rokoch 1939 až 1945 svojou vojenskou činnosťou v zahraničí alebo na pôde československej republiky prispeli k jeho oslobodeniu. Realizáciu vyššie uvedeného nariadenia zabezpečoval minister národnej obrany a minister vnútra. Vládnym nariadením č. 63/1947 Zb., ktorým sa dopĺňajú stanovy československého vojenského radu 'Za svobodu', boli veci československého vojenského radu 'Za svobodu' dané do výhradnej pôsobnosti ministerstva národnej obrany. Rad má tri stupne: I. Zlatú hviezdu československého vojenského radu „Za slobodu“, II. Striebornú medailu československého vojenského radu „Za slobodu“, III. Bronzovú medailu československého vojenského radu 'Za slobodu'.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU