Odznak slovenský (Slovenská republika 1939 – 1945) pamätný Za ťaženie proti ZSSR

Charakteristika
Zriadený bol Vládnym nariadením č. 220 zo dňa 18. novembra 1942. Určený bol pre príslušníkov slovenskej armády, a taktiež aj civilným osobám, ako ocenenie ich zásluh počas ťaženia proti ZSSR. Udeľovaný bol v troch stupňoch, pričom I. stupeň sa udeľoval za najmenej mesačnú príslušnosť pri bojovej jednotke, II. stupeň sa udeľoval za najmenej mesačnú príslušnosť v poli bez účasti na bojoch, a III. stupeň sa udeľoval za najmenej trojmesačnú službu alebo práce v zázemí v prospech poľného ťaženia proti ZSSR. Autorom jeho výtvarného návrhu bol npor. Šipoš, pričom jeho návrh do finálnej podoby upravil významný slovenský rytec a medailér Anton Hám. Odznak sa vyrábal z bronzu. Zaujímavosťou je, že vodičom bojových a nebojových vozidiel slúžiacim v radoch slovenskej armády v priebehu ťaženia proti ZSSR bol za ich službu udeľovaný osobitný odznak s vyobrazením kolesa namiesto prilby.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU