Československá vojenská pamätná medaila (Velká Británie - Francie)

Charakteristika
Zriadená bola uznesením exilovej vlády Československej republiky v Londýne zo dňa 15. októbra 1943. Určená bola pre všetkých príslušníkov československej armády v zahraničí priamo bojujúcich v rámci československých vojenských útvarov a jednotiek vytvorených vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, v ZSSR a na Strednom východe (konkrétne pôsobisko nositeľa bolo uvedené na bronzovom štítku pripnutom na stuhe, resp. stužke medaile). Udeľovaná mohla byť aj príslušníkom spojeneckých armád, ktorí sa priamo zúčastnili oslobodzovacích bojov na území Československa, a napokon aj tým československým občanom, ktorí po dobu najmenej dvoch mesiacov vykonávali vojenskú službu v rámci útvarov a jednotiek československej armády v zahraničí. Autorom výtvarného návrhu bola londýnska firma Spink & Son LONDON Ltd. Samotná medaila kruhovitého tvaru s priemerom 37 mm sa vyrábala z bronzu, pričom existovali jej tri vydania. Konkrétne tzv. Londýnske vydanie (vyrábané koncom vojny v Londýne), I. Pražské vydanie (vyrábané tesne po vojne v roku 1945) a II. Pražské vydanie (vyrábané firmou ZUKOV v rokoch 1945 – 1947).

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU