Rad októbrovej revolúcie

Charakteristika
Rad októbrovej revolúcie bol zriadený pri príležitosti 50. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie nariadením prezidenta Najvyššieho sovietu z 31.10.1967.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU