Odznak pre príslušníkov 1. československej divízie Itália

Charakteristika
Spolu s Partizánskym odznakom a Odznakom príslušníka odboja tvoril sériu troch divíznych odznakov, ktoré boli určené pre vyznamenávanie jednotlivých príslušníkov československého zahraničného odboja pôsobiacich v oblasti severného Talianska od polovice roku 1944. Samotný odznak príslušníka 1. československej divízie v Taliansku bol primárne určený všetkým príslušníkov bývalej slovenskej 2. technickej divízie, ktorí sa potom podieľali na vytvorení novej 1. československej divízie Itália, ktorá pod velením podplukovníka Jaroslava Kmicikieviča vznikla dňa 28. apríla 1945. Autorom výtvarného návrhu všetkých troch odznakov vyrábaných v meste Miláno (razené boli z pozinkovaného železného plechu) bol slovenský sochár Tibor Bártfay (12.5.1920 – 3.10.2015). Celkovo bolo údajne vyrobených niečo vyše 3 500 kusov odznaku pre príslušníkov 1. československej divízie Itália.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU