Vyznamenanie Rakúsko-uhorský vojnový kríž Za občianske zásluhy - pre civilné osoby 4. trieda

Charakteristika
Toto rakúsko-uhorské vyznamenanie Kriegskreuz für Zivilverdienste bolo zriadené cisárom Františkom Jozefom I. 4. februára 1915 a udeľované bolo za odmenu pre zásluhy pre civilistov, ale aj vojenský personál, ktorí neboli priamo nasadení do bojov počas 1. svetovej vojny. Poslednýkrát bolo vyznamenanie udelené v roku 1918 a bolo vôbec posledným vyznamenaním udeleným za vlády Františka Jozefa I. Vyznamenanie má tvar kríža, ktorého vodorovné ramená sú podložené dubovým vencom. I. a II. trieda sú pozlátené, III. trieda je strieborná a IV. trieda bronzová. Krížové ramená sú pri prvých troch triedach smaltované. Uprostred je umiestnený smaltovaný medailón s monogramom FJI, na jeho obvode nápis: MERITO CIVILI TEMPORE BELLI MCMXV. Na zadnej strane spona na zapínanie.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU