Medaila Za zásluhy o obranu vlasti

Charakteristika
Medaila Za zásluhy o obranu vlasti bola zriadená v roku 1955. Prepožičiaval ju prezident republiky mužstvu, poddôstojníkom, práporčíkom, dôstojníkom a generálom ČSĽA a ozbrojeným súčastiam ministerstva vnútra za osobnú odvahu v boji, a to ako za vojny, tak aj pri obrane nedotknuteľnosti štátnych hraníc alebo v boji s teroristami a inými nepriateľmi vlasti, za úspešnú činnosť, ktorou bola podstatne zvýšená bojová pripravenosť ozbrojených síl, bezpečnosť republiky alebo branná príprava pracujúcich. Udeľovala sa i za obetavú a príkladnú prácu vo zverených funkciách pri budovaní čs. ozbrojených síl najmenej po dobu 10 rokov. Medaila I. typu pochádza z pozostalosti po plk. Michalovi Danácovi.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU