Rad červenej zástavy práce II. typ

Charakteristika
Štátne vyznamenanie prešlo po roku 1960 drobnými výtvarnými zmenami, na zadnej strane bol umiestnený nový štátny znak – pavéza. Udeľované bolo na návrh vlády prezidentom republiky až do jeho zrušenia Zákonom č. 404/1990 z 2. októbra 1990 o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Rad bol, rovnako ako pri I. type, tvorený strieborným pozláteným ozubeným kolesom, s lipovými ratolesťami, na ktorého hornej časti je umiestnená smaltovaná červená zástava, nad ktorou je na zväzku klasov smaltovaná červená hviezda, pripevnená závesom z lipových ratolestí k stužke. Na zadnej strane radu je vyrazené matričné číslo 14038.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU