Medaila Za bojové zásluhy ZSSR

Charakteristika
Jednalo sa o sovietske vyznamenanie zriadené výnosom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR zo dňa 17. októbra 1938. Určené bolo najmä pre príslušníkov sovietskej Červenej armády, vojenského námorníctva, pohraničných a vnútorných vojsk, a taktiež aj pre tých občanov ZSSR, ktorí významnými a iniciatívnymi skutkami a činmi prispeli k úspešnému splneniu jednotlivých bojových úloh na úrovni vojenských útvarov, resp. ich jednotiek. Okrem toho bolo udeľované aj za mimoriadne zásluhy prejavené pri ochrane štátnych hraníc ZSSR, za vynikajúce úspechy dosiahnuté v rámci bojovej a politickej prípravy, za výborne osvojenie si novej bojovej techniky, za udržanie vysokej bojovej pripravenosti vojenských útvarov, resp. ich jednotiek, a tiež za iné ďalšie zásluhy dosiahnuté v priebehu trvania výkonu vojenskej služby. Udeľovaná bola až do zániku Sovietskeho zväzu (31. decembra 1991), pričom celkový počet dosiahol 5 210 078 kusov. Samotná medaila mala kruhovitý tvar s priemerom 31 mm pričom sa razila zo striebra o rýdzosti 925/1000.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU