Odznak nemecký Krymský štít

Charakteristika
Tento rukávový odznak bol založený výnosom vodcu a ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera zo dňa 25. júla 1942 ako pamiatka na ťažké a neľútostné boje proti Červenej armáde prebiehajúce na Krymskom polostrove v období od 21. septembra 1941 do 4. júla 1942. Určený bol pre všetkých príslušníkov Wehrmachtu, Waffen-SS, Luftwaffe, Kriegsmarine (námorníctvo), policajných a ďalších ozbrojených zložiek, ktorí sa v spomínanom období v priestore polostrova Krym zúčastnili buď priamych bojov muža proti mužovi, alebo boli zranení, resp. po dobu aspoň troch mesiacov absolvovali v tejto oblasti bojovú službu. Celkovo ním bolo vyznamenaných približne 210 000 príslušníkov nemeckej armády a ozbrojených zložiek. Zaujímavosťou je, že poľný maršal Erich von Manstein (veliteľ 11. armády) najskôr dňa 3. júla 1943 vyznamenal Krymským štítom v zlate rumunského maršala Iona Antonesca (veliteľ 3. rumunskej armády), pričom neskôr samotný von Manstein dostal tento odznak v zlate od členov svojho štábu v deň svojich 56. narodenín (24. novembra 1887).

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU