Vyznamenanie - Československý dobrovoľnícky kríž

Charakteristika
Pamätný odznak, tiež nazývaný Záslužný kríž dobrovoľníkov 1918-1918 či Kríž „V těžkých dobách“, bol založený v roku 1938 a udeľovaný bol Ministerstvom národnej obrany Československa príslušníkom čs. armády a dobrovoľníkom, ktorí sa v období medzi 28. októbrom 1918 a 31. júlom 1919 zúčastnili vojenských akcií na Slovensku za účelom zaistenia integrity štátnych hraníc. Autorom výtvarného návrhu bol štábny kapitán Oldřich Pilz. Odznak má tvar kríža razeného z bronzu. Na lícnej strane je vyobrazený čs. štátny znak z roku 1920. Na rubovej strane je nápis 1918 / V TĚŽKÝCH DOBÁCH / 1919. Stuha je bledomodrej farby po oboch stranách lemovaná červeným pásikom.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU