Rad červenej hviezdy ZSSR

Charakteristika
Rad červenej hviezdy je sovietskym vojenským vyznamenaním zriadeným výnosom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR zo dňa 6.4.1930. Slúžil k oceneniu príslušníkov Červenej armády a Sovietskeho námorníctva za výnimočné služby pri obrane Sovietskeho zväzu v čase vojny i mieru. Mohli ním byť vyznamenaní nielen jednotlivci, ale aj celé vojenské jednotky, lode a organizácie za zásluhy za obranu a výstavbu socialistickej vlasti. Rad sa nosil na pravej strane rovnošaty bez príslušnej tmavočervenej stuhy so strieborným pásikom v strede. Tá sa mohla nosiť namiesto radu pri menej slávnostných príležitostiach. Rad bol poslednýkrát udelený 19.12.1991. Rad tvorí smaltovaná červená päťcípa hviezda s priemerom 45mm, do jej okrúhleho stredu je umiestnený kovový medailón s vyobrazením vojaka nesúceho pušku. Postava je lemovaná medzikružím, v ktorom sa vinie motto v azbuke: ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, CОЕДИНЯЙТЕСЬ! (Proletári všetkých krajín spojte sa!). V spodnej časti je medzikružie ukončené zaoblením, do ktorého je vsadený nápis CCCP (ZSSR). Pod medailón je vložený symbol kosák skrížený s kladivom. Rub radu je opatrený pevnou skrutkou, podložkou a maticou, ktorá slúži na upevnenie vyznamenania na rovnošatu. Nad skrutkou je nápis v azbuke Мoнетый двор (mincovňa) a číslo 1386/58.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU