Medaila Vojnového záslužného kríža

Charakteristika
Predstavovala jednu zo súčastí plnohodnotného nemeckého vyznamenania s názvom Vojnový záslužný kríž (Kriegsverdienstkreuz), ktoré bolo založené výnosom vodcu a ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera zo dňa 18. októbra 1939. Samotná medaila (Kriegsverdienstmedaille) bola ako jeho nižší stupeň zriadená dňa 19. augusta 1940. Jednalo sa pritom striktne o civilné vyznamenanie (udeľovanie tejto medaile príslušníkom brannej moci, vojenskému personálu a ozbrojeným zložkám bolo vylúčené), ktoré bolo určené pre všetkých tých civilistov, ktorí svojou podporou a príkladnou prácou po dobu aspoň šiestich mesiacov síce prispeli k vojnovému úsiliu Nemecka, avšak sa nepredpokladalo, že by v dohľadnej dobe mohli byť vyznamenaní samotným Vojnovým záslužným krížom. Počas vojny bolo udelených približne 4 000 000 kusov tejto medaile.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU