Kríž sv. Juraja – tzv. pražské vydanie

Charakteristika
Kríž bol oficiálne založený dňa 13. februára 1807 na základe manifestu ruského cára Alexandra I. Určený bol pre vyznamenávanie vojakov, poddôstojníkov a námorníkov za mimoriadnu chrabrosť, statočnosť a hrdinstvo v boji. Prvýkrát bol udelený dňa 2. júna 1807. Do 23. marca 1809 sa udeľoval bez číselnej registrácie. Potom boli všetky kríže na svojom ľavom a pravom vodorovnom ramene reverznej strany označené registračným (na ľavej strane) a poradovým (na pravej strane) číslom, pričom kompletnú evidenciu viedla rádová Kapitula. V období Krymskej vojny (1853 – 1856) bol rozdelený na štyri stupne (stupeň bol vyrazený na reverznej strane spodného ramena kríža). Dňa 10. augusta 1913 bolo na základe rozhodnutia cára Mikuláša II. toto vyznamenanie oficiálne pričlenené k Rádu sv. Juraja a zároveň bolo oficiálne nariadené používať názov Kríž sv. Juraja (Георгиевский крест). Toto vyznamenanie napokon zaniklo spolu s Rádom sv. Juraja po podpísaní tzv. Brest-litovského mieru v marci 1918, pričom opätovne bolo zavedené až v roku 1992 po rozpade ZSSR. Zaujímavosťou je, že v 20. rokoch 20. storočia sa kríž razil z postriebreného kovu, resp. bronzu aj v Československu. Týmito neoficiálnymi vyznamenaniami tzv. pražského vydania, ktoré boli vyrábane bez registračného a poradového čísla a bez uvedenia stupňa boli dekorovaní predovšetkým československí legionári, ktorí po revolúcii v Rusku bojovali na strane tzv. bielogvardejcov.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU