Zástava 318. strážny prápor

Charakteristika
Bojová zástava 318. strážneho práporu v Bratislave.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU