Zástava 2. čs. samostatná brigáda v ZSSR

Charakteristika
Replika zástavy 2. čs. samostatnej brigády v ZSSR

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU