Zástava - 23. tanková brigáda

Charakteristika
Bojová zástava 23. tankovej brigády v Kežmarku (95 x 120 cm), obdĺžnikového tvaru z červeného textilu, obojstranne vyšívaná. Na lícnej strane v strede zástavy je štátny znak SR. Okolo znaku po stranách je vyšitý zlatistý nápis ARMÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ČESŤ A SLÁVA, v rohoch zástavy sú vyšité zlatisté lipové trojlisty. Na rubovej strane v strede zástavy je znak tankovej brigády (modrý štít, na ktorom je vyšitý striebristý tank a dva skrížené meče). Nad znakom je vyšitý zlatistý nápis: 23. TANKOVÁ BRIGÁDA. V rohoch sú zlatisté lipové trojlisty. Zástava je z troch strán lemovaná zlatistými strapcami, je upevnená na drevenej rozoberateľnej žrdi, ktorá je ukončená hrotom so žltého kovu v tvare lipového listu. Na žrď je pripevnená zelená stuha s našitým znakom mesta Kežmarok a zlatistým nápisom KEŽMARSKÁ TANKOVÁ BRIGÁDA.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU