Zástava - Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika

Charakteristika
Zástava Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach, obdĺžnikového tvaru z červeného hodvábneho grograinu, obojstranne vyšívaná. Na lícnej strane je v strede zástavy našitý farebný znak (modré trojvŕšie a biely dvojkríž), po obvode zástavy je zlatou niťou vyšitý text: ARMÁDA/SLOVENSKEJ/REPUBLIKY/ČESŤ A SLÁVA. Na rube v strede zástavy je našitý zlatistý štylizovaný znak VLA a farebný znak mesta Košice. V spodnej časti zástavy je zlatistými písmenami vyšitý názov: VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA gen. M. R. Štefánika, v dvoch horných rohoch sú vyšité zlatisté lipové ratolesti. Zástava je z troch strán lemovaná zlatými strapcami. Je upevnená na drevenej rozoberateľnej žrdi, ktorej hrot je ukončený štylizovaným lipovým listom so žltého kovu. K zástave patrí kmeňový list MO SR: 64/8 - 2 s obsahom: dekrét prezidenta republiky, záznamy, prílohy, záznam o použití zástavy. K zástave ďalej patrí veľká modrá vlajka zobrazujúca znak VLA a farebný znak mesta Košice.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU