Zástava - Letecké technické učilište

Charakteristika
Zástava leteckého technického učilišťa obdĺžnikového tvaru z červeného hodvábneho grograinu, obojstranne vyšívaná. Na lícnej strane v strede zástavy je štátny znak ČSR na päťcípej hviezde, nad znakom v polkruhu zlatou niťou vyšitý text: ZA VLAST - ZA SOCIALISMUS. Na rube v strede zástavy je veľkými tlačenými písmenami zlatou niťou vyšitý názov: LETECKÉ TECHNICKÉ UČILIŠTĚ. Zástava je z troch strán lemovaná zlatými strapcami. Je upevnená na drevenej rozoberateľnej žrdi, hrot je ukončený päťcípou hviezdou zo žltého kovu, pod ktorou sú upevnené tri strapce (biela, modrá, červená). K zástave patrí kmeňový list evidenčné číslo MNO 85 s obsahom: Dekrét prezidenta republiky, záznamy, prílohy a záznam o použití zástavy. K zástave ďalej patrí: Rad práce výr. č. 332 so stuhou a knižkou č. matriky 322 zo dňa 30.4.1954; Rad červenej hviezdy výr. č. 1000 (poškodený) so stuhou a výpisom z rozkazu prezidenta republiky č. 16 o prepožičaní radu zo dňa 6.10.1962; diplom o prepožičaní medaile Zaslúžilý bojovník.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU