Zástava mnohonárodnej československo-poľsko-slovenskej brigády

Charakteristika
Bojová zástava mnohonárodnej Česko - Poľsko - Slovenskej brigády v Topoľčanoch (75 x 73 cm), obdĺžnikového tvaru z modrého textilu obojstranne vyšívaná. Na lícnej strane v strede zástavy je v zlatistom kruhu na červeno - modrom podklade biely kamzík. Okolo znaku je vyšitý zlatistý vavrínový veniec. Na vrchu zástavy je veľkými tlačenými zlatistými písmenami vyšitý nápis CZECH - POLISH - SLOVAK, na spodku zástavy MULTINATIONAL BRIGADE. Na rubovej strane na vrchu zástavy sú vyšité štátne znaky Čiech, Poľska a Slovenska. V strede zástavy je vyšitý biely znak NATO, okolo znaku zlatistý vavrínový veniec. Na spodku zástavy je veľkými tlačenými písmenami vyšitý nápis: IN THE SERVICE OF PEACE. Zástava je z troch strán lemovaná zlatistými strapcami, je upevnená na bielej drevenej, rozoberateľnej žrdi, ktorá je ukončená hrotom znázorňujúcim zemeguľu. Na žrdi je 14 ks striebristých štítov s nápismi: Presidents; Min of Def; CGS; LF Com; MNB Com; 21 CMNB; CoS MNB; MoC; BnCom; Chap; Offrs.; Wos; NCOS; Pvts. Na zástave sú pripevnené stuhy troch štátov: Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľskej prepubliky. K zástave patrí: protokol o odovzdaní a prevzatí bojovej zástavy, poverovacie listiny v českom, poľskom, slovenskom a anglickom jazyku - uložené v tvrdých obaloch so znakom znázorňujúcim bieleho kamzíka na červeno - modrom podklade.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU