Zástava - Vojenské delostrelecké učilište Martin

Charakteristika
Bojová zástava bola Delostreleckému učilištu prepožičaná dekrétom prezidenta Klementa Gottwalda zo dňa 4.5.1952, kedy bola slávnostne predstaviteľom DU odovzdaná MNO arm. gen. Alexejom Čepičkom na Štadióne ČSĽA. Na základe výnosu MNO-OMS čj.016847/53 zo dňa 30.4.1953 bolo prezidentom Antonínom Zápotockým za vzornú výchovu kádrov v duchu ľudovodemokratického zriadenia udelené vyznamenanie Rad republiky (matr. 82 zo dňa 30.4.1953). Slávnostné odovzdanie prebehlo na ihrisku DU 14.5.1953.VDU používalo zástavu na základe Rozkazu prezidenta a na základe Rozkazu MNO č. 06 zo dňa 30.7.1962 zástavu bývalého DU s radmi a vyznamenaniami: Rad republiky (udelené dňom 30.4.1953, č. matriky 82); Vyznamenanie Za vynikajúcu prácu (udelené dňom 30.4.1953, č. matriky 637), 6. 10. bola zástava dekorovaná Pamätnou medailou k 20. výročiu SNP (č. matriky 0103/59) na pamäť boja proti fašizmu – odovzdaná pri príležitosti Dňa armády predsedom ONV Martin. Vojenské učilište získalo v novembri 1986 aj medailu Zaslúžilý bojovník proti fašizmu (č. matriky 4618).

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU