Zástava Intendančné učilište

Charakteristika
Bojová zástava Intendančného učilišťa v Žiline.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU