Zástava 311. bombardovacia peruť

Charakteristika
Replika zástavy 311. bombardovacej perute

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU