Zástava bojová "Čs. voj. jednotka v SSSR 1942" - ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN

Charakteristika
Po rozpade Československej medzivojnovej republiky, resp. v období trvania druhej svetovej vojny československí vojaci nemali možnosť vykonávať vojenskú prísahu, ktorú v predmníchovskej republike skladali pred československými vojenskými zástavami a štandardami. Vojenské či bojové zástavy predstavovali symboly bojovej slávy, vojenskej statočnosti a cti a boli posvätnými symbolmi československých jednotiek sformovaných v zahraničí. Ministerstvo národnej obrany v Londýne vydalo usmernenie vo forme písomného vzoru vojenskej zástavy pre jednotky československej armády v zahraničí. Zástavy pre všetky jednotky museli mať jednotné parametre, to znamená rovnaký rozmer, tvar a výplň (obsah) lícnej a rubovej strany. Šírka zástavy mala byť 110 cm a dĺžka 120 cm. Povinná časť sa týkala lícnej strany, keďže zástava bola nesená na pleci.

Replika bojovej zástavy "Čs. voj. jednotka v SSSR 1942" - ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN je pripevnená na drevenú tmavo červenú rozoberateľnú (dvojdielnu) žrď (dĺžka asi 275 cm) spojenú vnútornou skrutkou s ozdobným hrotom. Jej súčasťou sú štyri stuhy od vyznamenaní. Zástava sa upevňovala na žrď klinčekmi s ozdobnými hlavičkami. Pole lícnej strany zástavy je zlato-žlté, orámované pásom širokým 95 mm, ktorý je zložený z trojuholníkov, striedavo bielo-červeno-modrej farby (československá trikolóra v tvare trojuholníkov). Stredné pole zástavy je vyplnené plastickou výšivkou symbolu z malého štátneho znaku. Jeho základom bol strieborný dvojchvostý český lev so zlatou korunou, jazyk zbroje (pazúry a zuby), so štítom neskorogotického tvaru na prsiach leva, v ktorom je symbol Slovenska – vo farbách, strieborný dvojramenný kríž na modrom trojvŕši, v červenom poli. Pod týmito symbolmi bolo vyšité modrými písmenami povinný nápis PRAVDA VÍTĚZÍ ! Ide o historické heslo, ktoré bolo od roku 1920 na vlajke prezidenta Československej republiky. Spojenie "pravda vítězí" sa dostalo na prezidentskú vlajku z tradície z 15. storočia, keď ho použil majster Jan Hus. Na rubovej strane zástavy boli stanovené tieto prvky: orámovanie rovnaké ako na lícnej strane, v otvorenom venci, zloženom z dvoch lipových ratolestí, každá so šiestimi listami bolo vyšité striebornou farbou písmena ČS, a pod sebou malými písmenami voj. jednotka, nižšie písmeno v a pod ním veľkými písmenami SSSR. Pod ratolesťami bol letopočet 1942. V dolnej časti zástavy je vyšité heslo: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU