Zástava 12. pluk generála Dr. Milana Štefánika

Charakteristika
Replika zástavy 12. pluku ruských légií generála Dr. Milana Štefánika

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU