Zástava - Vojenská spravodajská služba

Charakteristika
Zástavu 18.10.2004 prepožičal rozkazom č. 7 zo dňa 06.10.2004 prezident Slovenskej republiky Ivan GAŠPAROVIČ Vojenskej spravodajskej službe s účinnosťou od 15.10.2004 ako symbol cti a statočnosti za zodpovedné plnenie úloh pri získavaní, zhromažďovaní a vyhodnocovaní informácií o aktivitách, ktoré vznikli v zahraničí a smerujú proti suverenite, zvrchovanosti, územnej celistvosti a obranyschopnosti SR.\nSúčasťou zástavy je biela obojstranná stuha s vyšívanými nápismi PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY/ ČESŤ A SLÁVA.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU