Zástava - 37. protilietadlová raketová brigáda

Charakteristika
Bojová zástava obdĺžnikového tvaru (130 x 103 cm), červená, z troch strán lemovaná zlatistými strapcami, upevnená na drevenej rozoberateľnej žrdi ukončenej hrotom zo žltého kovu v tvare lipového lista. Na lícnej strane zlatistými písmenami vyšitý názov zástavy 37. PROTILIETADLOVÁ RAKETOVÁ BRIGÁDA, pod nimi farebný znak útvaru, v rohoch zlatisté lipové ratolesti. Na rube symbolika štátneho znaku SR, po obvode zlatistý nápis ARMÁDA/SLOVENSKEJ/REPUBLIKY/ČESŤ A SLÁVA. K zástave patrí: kmeňová kniha bojovej zástavy ev. číslo MOSR 64/8 - 3 s dekrétom prezidenta o zapožičaní bojovej zástavy 37. protilietadlovej raketovej brigáde nositeľke názvu Pezinská brigáda Ľ. Štúra, záznamom o použití zástavy, prílohami a záznamami. K zástave ďalej patrí: Štandarda mesta Pezinok so znakom mesta s nápisom PEZINSKÁ BRIGÁDA Ľ. ŠTÚRA + dekrét o odovzdaní zo dňa 5.9.1997; pamätná medaila Za zásluhy o rozvoj mesta Pezinok (350. výročie); Medaila M. R. Štefánika I. stupňa + knižka o udelení č. matriky 1012; Kronika (2 ks).

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU