Zástava - Jednotka radiačnej, chemickej a biologickej ochrany

Charakteristika
Zástavu 24. februára 2003 prepožičal dekrétom prezident Slovenskej republiky Rudolf SCHUSTER Vojenskému útvaru 1084 Nitra ako symbol vojenskej cti a statočnosti pri príležitosti jeho vyslania mimo územia Slovenskej republiky. Dňa 24. februára 2003 minister obrany SR Ivan ŠIMKO odovzdal bojovú zástavu pplk. Ing. Ladislavovi SVATÍKOVI – veliteľovi jednotky RCHBO OS SR pôsobiacej vo vojenskej operácii ENDURING FREEDOM (Trvalá sloboda) v Kuwajte.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU