Zástava - Vysoká vojenská technická škola Československo-Sovietskeho priateľstva

Charakteristika
Bojová zástava bola VVTŠ ČSSP slávnostne odovzdaná pri príležitosti 36. výročia vyvrcholenia národno-oslobodeneckého boja čs. ľudu a oslobodenia Československa Sovietskou armádou na základe dekrétu prezidenta republiky – rozkaz č. 026 zo dňa 28.6.1981 dňa 7.5.1981. Zástava bola zhotovená na základe R FMNO/č.j. 2122 zo dňa 26.11.1980 a odovzdaná škole na základe preúčtovacieho dokladu z 4.11.1981 od VHÚ Praha a Protokolu o přebraní bojové zástavy zo dňa 4.5.1981.\nK zástave patrí aj Rad Červenej hviezdy č. 5867, medaila Zaslúžilý bojovník proti fašizmu I. stupňa, medaila 30. výročie oslobodenia Československa Sovietskou armádou a stuha „Na počesť spoločných bojov po boku Sovietskej armády“.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU