Zástava - Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania

Charakteristika
Zástava bola zhotovená na základe R FMNO č. j. 2122 zo dňa 26.11.1980 a vydal ju Vojenský historický ústav Praha Protokolom o předání bojové zástavy zo dňa 05.05.1981. Zástava VVLŠ – SNP bola prepožičaná na základe Rozkazu prezidenta Československej socialistickej republiky Gustáva Husáka č. 026 zo dňa 28.04.1981 pri príležitosti 36. výročia vyvrcholenia národno-osloboditeľského boja československého ľudu a oslobodenia Československa Sovietskou armádou, a to Dekrétom zo dňa 09.05.1981 ako symbol vojenskej cti, statočnosti a slávy. Preberal ju 08.05.1981 náčelník VVLŠ – SNP genmjr. Ing. Leopold Sabol z rúk náčelníka letectva – ZMNO ČSSR genpor. Jozefa Remeka.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU