Plastika Maršal Ludvik Svoboda

Charakteristika
Sadrová busta s bronzovým náterom na štvorcovom podstavci, výška 77 cm. Autor: J. Simota, 1978.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU