Obraz z prelomu 1942-1943, Besperat

Charakteristika
Obraz s tematikou ,Príslušníci 1. československej brigády odpočívajúci po poľnom výcviku v priestoroch výcvikového tábora v Cholmondeley' – olejomaľba s vojenskou tematikou z obdobia 2. svetovej vojny namaľoval český vojnový maliar Besperat na prelome rokov 1942-1943.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU