Socha kpt. Jána Nálepku na koni

Charakteristika
Umelecké dielo „Socha kapitána Jána Nálepku na koni“ zobrazuje hrdinu ZSSR kpt. Jána Nálepku (1912 – 1943) na koni so samopalom Špagin PPŠ-41v pravej ruke. Kpt. Ján Nálepka, krycie meno kpt. Repkin zahynul v novembri 1943 pri oslobodzovaní ukrajinského mestečka Ovruč. Za svoju odvahu a hrdinstvo pri plnení bojových úloh bol počas druhej svetovej vojny ocenený vyznamenaním Hrdina Sovietskeho zväzu. 7. mája 2004 ho prezident Slovenskej republiky povýšil do hodnosti brigádneho generála in memoriam.

Technické údaje:
Rozmery sochy:
  • Šírka sochy celkovo670 mm
  • Výška sochy celkovo755 mm
  • Šírka koňa645 mm
  • Výška koňa610 mm
  • Šírka postavy450 mm
  • Výška postavy505 mm

Rozmery podstavca:
  • Šírka podstavca265 mm
  • Dĺžka podstavca360 mm
  • Výška podstavca68 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU