Socha kpt. Jána Nálepku na koni

Charakteristika
Umelecké dielo „Socha kapitána Jána Nálepku na koni“ zobrazuje hrdinu ZSSR kpt. Jána Nálepku (1912 – 1943) na koni so samopalom v pravej ruke.

Kpt. Ján Nálepka, krycie meno kpt. Repkin bol slovenský dôstojník a partizánsky veliteľ. Aktívne bojoval ako slovenský dôstojník proti jednotkám horthyovského Maďarska, ktoré 23. marca 1939 napadli Slovensko zo smeru hraníc obsadenej Podkarpatskej Rusi. V Malej vojne (1939) prejavil ako podporučík pechoty značnú odvahu začo bol aj vyznamenaný. Počas 2. svetovej vojny bol poslaný ako dôstojník armády Slovenského štátu na východný front v rámci Zaisťovacej divízie, neskôr od februára 1942 vykonával funkciu náčelníka štábu 101. pluku v Žitomirskej oblasti. V tom čase Ján Nálepka v rámci svojich ilegálnych aktivít nadviazal kontakty so sovietskymi partizánmi. Jednou z úloh, ktoré si ilegálna skupina vytýčila, bola pomoc miestnemu obyvateľstvu potravinami, liekmi, muníciou a zbraňami pre partizánov, oslobodzovaním transportov, ktorými odsúvali mužov i ženy z Ukrajiny a Bieloruska na nútené práce do zbrojných fabrík v Nemecku. Ján Nálepka prijal medzi partizánmi krycie meno Repkin a v spolupráci s generálom Saburovom založil v máji 1943 1. česko-slovenský partizánsky oddiel v ZSSR a stal sa jeho veliteľom. Jeho činnosť, ako aj prechod k sovietskym partizánom, výrazne podryli morálku zaisťovacej divízie, ktorá bola čoskoro presunutá do severného Talianska, no i tam nadviazala styk s partizánskym hnutím. Kapitán Nálepka zahynul pri oslobodzovaní ukrajinského mestečka Ovruč v novembri 1943. Ako jediný Slovák bol počas druhej svetovej vojny ocenený vyznamenaním Hrdina Sovietskeho zväzu. Je nositeľom Radu bieleho leva 1. stupňa. Dňa 31. augusta 1996 bol in memoriam vyznamenaný Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za aktívnu účasť v protifašistickom odboji. 7. mája 2004 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval do hodnosti brigádny generál in memoriam.

Socha kapitána Nálepku sa skladá z podstavca a samotnej sochy. Postava kapitána Nálepku sedí na koni otočená vzad a v ľavej ruke drží samopal Špagin PPŠ-41. Kôň stojí zadnými nohami na obdĺžnikovom podstavci, na ktorom sa nachádza mosadzná tabuľka s nápisom. „ JÁN NÁLEPKA* HRDINA SOVIETSKEHO ZVAZU“ Pod ktorým je uvedený rok a názov autora: „1978. AKAD. SOCHÁRKA ANNA KIŠÁKOVÁ. “

Technické údaje:
Rozmery sochy:
  • Šírka sochy celkovo670 mm
  • Výška sochy celkovo755 mm
  • Šírka koňa645 mm
  • Výška koňa610 mm
  • Šírka postavy450 mm
  • Výška postavy505 mm

Rozmery podstavca:
  • Šírka podstavca265 mm
  • Dĺžka podstavca360 mm
  • Výška podstavca68 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU