Plastika Maršal Malinovskij

Charakteristika
Sadrová busta s bronzovým náterom na štvorcovom podstavci, výška 90 cm. Autor: M. Hracha, 1962.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU