Plastika Maršal Moskalenko

Charakteristika
Sadrová busta s bronzovým náterom na štvorcovom podstavci, výška 74 cm. Autor: V. Frýdecký, 1978.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU