Plastika Otakar Jaroš

Charakteristika
Sadrová busta s bronzovým náterom na štvorcovom podstavci, výška 73 cm. Autor: V. Zdubecký, 1980.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU