Obraz "Tankista"

Charakteristika
Umelecké dielo „Tankista“ zobrazuje portrét kapitána Rudolfa Jasioka (1919 - 1944), Hrdinu ČSSR. Obraz je z papiera namaľovaný technikou litografia - kameňotlač. Litografia – z gréckych slov lithos (kameň) a grafein (písať) – prišla na svet v roku 1796. Litografia, čiže tlač z kameňa, používa tlačovú formu bez akéhokoľvek reliéfu. Tlačiace aj netlačiace prvky nie sú ani vystupujúce, ani vyhĺbené – sú v jednej rovine. Preto sa táto technika zaraďuje do skupiny tlače z plochy. Litografia je založená na princípe vzájomnej odpudivosti mastnoty a vody. Základom je litografický kameň - špeciálny jemne vyhladený jemnozrnný vápenec. Na kameň sa kreslí ručne litografickou ceruzkou, mastným tušom alebo kriedou, pričom sa na jeho povrch prenesie kresba písma alebo obrazu. Pokreslené miesta prijímajú mastnú tlačovú farbu. Aby miesta, ktoré sa nemajú odtlačiť, neprijímali mastnú farbu, musia sa navlhčiť vodou. Navlhčené miesta mastnú farbu odpudzujú. Na navlhčený litografický kameň sa položí papier a odtláča sa pomocou tlačiarenského lisu. Pórovitý kameň dobre prijíma mastnotu, aj vodu. Po zafarbení tlačovou farbou nasleduje priama tlač na papier, pričom kresba na kameni musí byť zrkadlovo obrátená. Kameňotlač sa uplatňovala najmä v 2. polovici 19. storočia ako ilustračná technika. Ale keďže bola tlač z kameňa pomalá, a s kamennými formami sa ťažko manipulovalo nahradila ju produktívnejšia ofsetová technika.

Na obraze je znázornený kpt. Rudolf Jasiok , ktorý sa zúčastnil bojov pri Sokolove, Kyjeve, Bielej Cerkvi. A ako veliteľ tankovej roty 1. tankového práporu sa zúčastnil na bojoch Karpatsko-duklianskej operácie. Dňa 30. septembra 1944 keď československí tankisti útočili po miernom svahu kóty 578 na čs. hranice sa útočiaci tank T-34 podporučíka Rudolfa Jasioka dostal takmer na vrchol hraničnej kóty 578 a zničil nemeckú pozorovateľňu. Pri útoku na kótu mali tanky ťažkosti okrem iného s rozmoknutým, blatistým terénom a protitankovými mínami. Napriek tomu sa tank Jasioka dostal 300 m pred čs. štátnu hranicu, 50 m pred nemecké zákopy, no následne tank zasiahli dve nepriateľské strely a následkom druhej zahynul i podporučík Rudolf Jasiok. Z osádky Jasiokovho tanku sa zachránil len nabíjač Vasil Kobirja. Jasiok zahynul 30. 9. 1944, vo veku 25 rokov v bojoch o štátnu hranicu, v horiacom tanku. Za svoju statočnosť bol Jasiok 1. 2. 1946 povýšený do hodnosti kapitána pechoty v zálohe a v roku 1969 mu prezident udelil titul hrdina ČSSR in memoriam. Bol pochovaný na provizórnom vojenskom cintoríne pri Dukelskom priesmyku so všetkými vojenskými poctami. Jasiok je na obraze znázornený vo vojenskej uniforme, na ktorej ma pripnuté vyznamenania: 1.) Československý vojnový kríž 1939, 2.) Sovietsky rád Červenej hviezdy, ktorými bol vyznamenaný za boje o Kyjev, a Bielu Cerkvu. Na hlave má nasadenú tankistickú prilbu. Za postavou Jasioka sú znázornené stromy a pod maľbou sa nachádza nečitateľný podpis. Obraz je vsadený do strieborného ozdobného rámu, ktorý je značne ošúchaný.


Rozmery rámu:
  • Dĺžka776 mm
  • Šírka653 mm
  • Výška55 mm

Rozmery papiera:
  • Dĺžka622 mm
  • Šírka503 mm

Rozmery maľby:
  • Dĺžka522 mm
  • Šírka400 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU