Obraz „Tankista“

Charakteristika
Umelecké dielo „Tankista“ zobrazuje portrét kapitána Rudolfa Jasioka (1919 - 1944), Hrdinu ČSSR, ktorý sa zúčastnil bojov pri Sokolove, Kyjeve, Bielej Cerkvi, a tiež na bojoch Karpatsko-duklianskej operácie, počas ktorej dňa 30. septembra 1944 zahynul. Za svoju statočnosť bol Jasiok povýšený do hodnosti kapitána v zálohe a v roku 1969 mu prezident udelil titul hrdina ČSSR in memoriam. Obraz je namaľovaný na papieri, technikou litografie – kameňotlače.


Rozmery rámu:
  • Dĺžka776 mm
  • Šírka653 mm
  • Výška55 mm

Rozmery papiera:
  • Dĺžka622 mm
  • Šírka503 mm

Rozmery maľby:
  • Dĺžka522 mm
  • Šírka400 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU