Koryto

Charakteristika
Koryto na cesto, smrekové s rozmermi 190 x 60 cm.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU