Fľaša poľná vz. 1915

Charakteristika
Poľná fľaša rakúsko-uhorského vzoru M1915, ktorú prevzala do výstroje armáda I. ČSR. Výrobcom bola smaltovňa Austria Werke. Typologicky vychádzala z poľnej fľaše vz. 1888, ktorá však bola objemovo menšia. Jej používanie ako súčasť poľného náradia upravoval Vecný vestník Čj. 46.425-V./2. odděl. z 5/10 1927.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU