Riad dvojdielny jedálny

Charakteristika
Dvojdielny riad tvorený šálkou a miskou, bol určený na osobné používanie, bol súčasťou proviantnej výstroje vojaka určená na stravovanie jednotlivca v mieri i v poli.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU