Sekera porážacia

Charakteristika
Sekera porážacia, dĺžka čepele 265 mm, dĺžka poriska 835 mm.Bola príslušenstvom súpravy na výrobu mäsa a mäsových výrobkov v poli tzv. poľných jatiek (bitúnkov) v počte 3 ks. Súprava bola určená pre tzv. porážacie oddelenie poľných mäsových závodov a umožňovala opracovať 6 ton mäsa za 24 hodín.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU